„Odkryjmy przyrodnicze skarby dobrej Widawy”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Semper Avanti zrealizowało projekt pn. „Odkryjmy przyrodnicze skarby dobrej Widawy” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Osi 4 Leader „Małe projekty”. Dzięki środkom z<więcej>

VI Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej

   Festiwal, który odbędzie się we Wrocławiu 20-23 listopada 2014 roku to połączenie imprez reprezentujących dzieła wybitnych artystów, fascynujących debat i dyskusji politycznych o losach tego najbliższego Polakom narodu. Program festiwalu 20 listopada, 17:00 Domek Miedziorytnika w Rynku wrocławskim. Otwarcie wystawy<więcej>

EVS na Ukrainie – Vinnycia

Zapraszamy do udziału w dofinansowanym EVS w projekcie na Ukrainie (Vinnycia). Terminy działań: 1.06.2015 – 31.01.2016 (8 miesięcy) Wolontariusz będzie pracować przy organizacji Nashe Podillia (www.monp.org.ua, EI: 2011-PL-214), która zajmuje się promowaniem idei zrównoważonego rozwoju, ekologicznego myślenia, recyklingu, segregacji śmieci. W<więcej>

EVS w Mołdawii Kiszyniów

Zapraszamy do udziału w dofinansowanym EVS w projekcie w Mołdawii (Kiszyniów). Terminy działań: 1.02.2015 – 31.01.2016 (12 miesięcy) Wolontariusz będzie pracować przy organizacji Oberliht (www.oberliht.com, EI: 2011-PL-56), która zajmuje się promowaniem kultury w przestrzeni miejskiej, organizacją eventów, przygotowaniem i rozpowszechnianiem materiałów<więcej>

Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego jest młodzieżowym ciałem konsultacyjnym i głosem doradczym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w regionie. Narodził się jesienią 2013 roku i angażuje 60 młodych ludzi z Dolnego Śląska. W skład MSWD wchodzą młodzi ludzie w wieku 13 – 21 lat (po 2<więcej>

Ostatnia szansa na staże zagraniczne z programu Leonardo da Vinci

Zapraszamy do udziału w projekcie Europolis 2. Europolis, to projekt skierowany do osób, które ukończyły studia II stopnia lub właśnie czekają na obronę pracy magisterskiej kierunków społecznych i politycznych na jednej z dolnośląskich uczelni. Przez 13 tygodni uczestnicy projektu na<więcej>