10 miesięcy w Austrii

Alternatywne szkoły w Austrii szukają wolontariuszy na wolontariat długoterminowy!
Chcesz dołączyć do zespołu w jednej ze szkół? Sprawdź poniżej:

ORGANIZACJA KOORDYNUJĄCA: LOGO www.logo.at

TERMIN: Wrzesień 2021 – Czerwiec/Lipiec 2022
GDZIE: Region Styria, Austria
APLIKOWANIE: CV w języku angielskim wysyłajcie na adres: wyjedz@semperavanti.org – termin tylko do 2 maja!
VULKANSCHULE

Szkoła działa według koncepcji Marii Montessori i Petera Petersena, wykorzystuje takie metody, jak komunikacja bez przemocy, szacunek dla rozwoju dziecka, szacunek dla każdej istoty ludzkiej i dla stworzenia.
Głównymi ideami pedagogiki są: holistyczna, zorientowana na projekt, interdyscyplinarna i mieszana edukacja, skoncentrowana na uczniu, zorientowana na działanie i chętna do podtrzymywania radości z uczenia się.
Wolontariusz będzie będzie wspierał pracowników szkoły głównie podczas zajęć lekcyjnych i popołudniowych, pomagać w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, w czasie lunchu i przerw, oraz rozwijać swój własny projekt.

SONNENHAUS

„Sonnenhaus” (www.unser-sonnenhaus.at) oferuje alternatywną edukację dla dzieci w wieku 6-14 lat, opartą na zasadach edukacji progresywnej, zwłaszcza Montessori i komunikacji bez przemocy.
Naszym celem jest wspieranie i prowadzenie dzieci na ich drodze do stania się odpowiedzialnymi, pewnymi siebie i otwartymi osobami. pewnymi siebie i otwartymi ludźmi. Ponadto, staramy się pogłębiać kontakty i intensyfikować wspólne z innymi instytucjami edukacyjnymi i stworzyć centrum postępowej edukacji w regionie oraz za bliską granicą ze Słowenią.
Wolontariusze wspierają nauczycieli w klasach, pomagają dzieciom w zadaniach i przygotowują materiały dydaktyczne.

SCHULE IM PFEIFFERHOF

Zespół ośmiu nauczycieli jest odpowiedzialny za edukację 85 dzieci. Szkoła działa zgodnie z zasadami reformy pedagogicznej (Montessori, Piaget), co oznacza, że praca jest zorientowana na potrzeby i życzenia dzieci.
Metody nauczania oparte są na „praktycznej” pracy i na projektach. Jedn z zasad naszej szkoły jest „nauka przez działanie”. Staramy się przygotować dla naszych dzieci otoczenie, które umożliwia im dokonywanie własnych doświadczeń, w którym mogą zarówno zdobywać techniki kulturalne, jak i rozwijać kompetencje społeczne.

SZKOŁA WOLNA WALDORFSCHULE

FWS Graz jest ogólnokształcącą szkołą kompleksową z około 300 uczniami i 45 nauczycielami i obejmuje klasy od 1 do 12. Obecny program zwraca równą uwagę na fizyczne, emocjonalne, intelektualne, kulturowe i duchowe potrzeby każdego ucznia i jest zaprojektowany tak, aby pracować w harmonii z różnymi fazami rozwoju dziecka. Nacisk kładziony jest na lekcje artystyczne, takie jak muzyka, plastyka, teatr dramatyczny i przedmioty rzemieślnicze, takie jak obróbka kamienia i drewna, krawiectwo, kowalstwo, tkactwo itp. Ten rodzaj edukacji umożliwia uczniom samodzielne myślenie i działanie z dużym zainteresowaniem postępem i rozwojem kultury i społeczeństwa.