GLOKAL – polska polityka zagraniczna

W sobotę 19 września odbyła się konferencja „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015 – GLOKAL”, w której udział wzięli: Arkadiusz Ignasiak – Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu, Członek Rady Nadzorczej STK S.A. we Wrocławiu, Łukasz Osiński – Prezes Izby Gospodarczej Europy Środkowej, Członek Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, Jose Escobedo i Umurhan Bayri – wolontariusze EVS w Semper Avanti, a także członkowie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Podlaskiego i członkowie Rad Młodzieżowych z Dolnego Śląska.
Konferencja ta była otwarciem projektu, w ramach którego zostaną przeprowadzone konferencje we wszystkich powiatach Dolnego Śląska.

Projekt „Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej GLOKAL” finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Konferencje realizowane w partnerstwie: Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Izba Gospodarcza Europy Środkowej, Solidarność Polsko Czesko Słowacka, Stowarzyszenie Semper Avanti.

rp

mswd

pcsp

iges