12 miesięcy we Włoszech

Tym razem długoterminowe wolontariaty we Francji – Le Mans (i okolice)
Po raz kolejny mamy dla Was ofertę kilku wolontariatów koordynowanych przez jedną organizację.
– 5 różnych projektów – 4 w miejscowości Le Mans, a 1 w Sable-Sur-Sarthe. –

ORGANIZACJA KOORDYNUJĄCA: Maison de l’Europe Le Mans ( https://europe-en-sarthe.eu)

TERMIN: Wszystkie projekty zaczynają się 7 września i trwają do końca lipca 2022r.
GDZIE: Le Mans
CV w języku angielskim prosimy przesyłać na adres: wyjedz@semperavanti.org w terminie do 22 kwietnia!
ZADANIA:
1. Caritas diecezji Bolzano
Wspieranie codziennej pracy ośrodka z:
– młodzieżą
– imigrantami
– osobami bezdomnymi
– osobami chorymi na AIDS
– osobami niepełnosprawnymi
– osobami uzależnionymi
– osobami z zaburzeniami psychicznymi
Wszystkie zadania dotyczą organizowania warsztatów dla tych osób, oraz wspierania pracy ośrodka

LINK: https://www.incoweb.org/…/Volunteering-in-the-field-of…

2. Stowarzyszenie VKE
Wspieranie działań organizacji, która organizuje czas wolny dla lokalnej młodzieży i dzieci, w tym organizowanie letnich obozów, przygotowywanie warsztatów tematycznych, kulturowych, oraz proponowanie swoich aktywności

LINK: https://www.incoweb.org/…/Volunteer-in-the-field-of…

3. Stowarzyszenie CTS
Jest to organizacja, której wspiera uzaleznioną młodzież pod kątem socjoterapeutycznym.
Zadaniem wolontariuszy będzie wspieranie działań ośrodka, a w tym:
– organizowanie wycieczek
– organizowanie wieczorów filmowych
– uczestniczenie w życiu ośrodka (wspólne gotowanie, prace w ogrodzie, prace domowe)
– organizowanie czasu wolnego, wspólnych zabaw, gier, warsztatów, etc
LINK: https://www.incoweb.org/…/Volunteer-in-the-field-of…

4. INCO (organizacja koordynująca)
Celem organizacji jest promocja wymian międzynarodowych młodych ludzi, koordynowanie projektów międzynarodowych, wpływanie na świadomości międzykulturową. Zadaniami wolontariuszy będą:
– wspieranie działań biura (opieka nad dokumentami, tworzenie materiałów dla social mediów, pisanie newsów, artykółów)
– wspieranie działań projektów Europejskiego Korpusu Solidarności
– wspieranie działań teamu ESC
– wpieranie wolontariuszy, którzy odbywają swoje mobilności w tej organizacji (ewaluacje, treningi on-arrival)
– przygotowywanie materiałów ESC (infopacki, formularze aplikacyjne, etc)
– promocja wolontariatu poprzez kanały organizacji
LINK: https://www.incoweb.org/…/Volunteering-in-the-field-of…

5. La Strada
Organizacja zajmuje się pracą z osobami w potrzebie, wolontariusze będą prowadzić zajęcia dla:
– młodzieży (streetworkowy w szkołach i centrach młodzieżowych przy organizowaniu czasu wolnego młodzieży)
– Osób z uzaleznieniami (tworzenie i organizacja warsztatów)
– kobiet (indywidualne warsztaty w temacie ofiar przemocy domowej, oraz wspierania młodych mam)
LINK: https://www.incoweb.org/…/Volunteer-with-the-local…

6. Azienda Servizi Sociali di Bolzano
Ośrodki dla osób starszych i osób z niepełnospranwościami na terenie Bolzano. Wolontariusze będą zaangażowani w takie aktywności, jak:
– organizowanie zajęć rekreacyjnych dla osób starszych/niepełnosprawnych,
– rozmawianie z podopiecznymi,
– czytanie im czegoś,
– uczestniczenie w niektórych wycieczkach jedno- lub kilkudniowych,
-robienie różnego rodzaju zakupów (np. żywności, leków dla podopiecznych),
– wsparcie wychowawców w działaniach pomocowych,
-opieki i rehabilitacji,
-towarzyszenie osobom starszym mającym trudności z chodzeniem,
-udział w spotkaniach ewaluacyjnych i planowanie pewnych spraw z wychowawcami i pracownikami socjalnymi itp.
LINK: https://www.incoweb.org/…/Volunteer-in-the-field-of…