Intakt

INTAKT to projekt realizowany od grudnia 2010 do września 2012 roku we współpracy z 7 krajami (Anglia, Dania, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Polska). W ramach projektu odbyło się 6 spotkań part

Silk Roads to EVS

„Silk Roads to EVS”  to projekt mający na celu poprawę mobilności młodzieży w ramach programu Wolontariatu Europejskiego (EVS) poprzez rozszerzenie sieci i umocnienie współpracy organizacji zajmującyc

Europolis

Europolis, to projekt skierowany do osób, które ukończyły studia II stopnia lub właśnie czekają na obronę pracy magisterskiej kierunków społecznych i politycznych na jednej z dolnośląskich uczelni.

European Vocational Skills Training

EVST – European Vocational Skills Training is a way to do the short-term internship abroad (usually it takes 4 – 6 weeks). The project is aimed at people who due to the limited knowledge of foreign la

Act for Human Rights

ACT FOR HUMAN RIGHTS Kurs szkoleniowy ACT FOR HUMAN RIGHTS zgromadził 36 pracowników młodzieżowych, nauczycieli, liderów młodzieżowych z Rosji, Norwegii, Danii, Polski, Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.