EVS na Ukrainie – Vinnycia

Zapraszamy do udziału w dofinansowanym EVS w projekcie na Ukrainie (Vinnycia). Terminy działań: 1.06.2015 - 31.01.2016 (8 miesięcy) Wolontariusz będzie pracować przy organizacji Nashe Podillia (

EVS w Mołdawii Kiszyniów

Zapraszamy do udziału w dofinansowanym EVS w projekcie w Mołdawii (Kiszyniów). Terminy działań: 1.02.2015 - 31.01.2016 (12 miesięcy) Wolontariusz będzie pracować przy organizacji Oberliht (www.o