Flash mob na Wrocławskim Rynku

Finally we got it! After a long work we got the Flash mob! Semper Avanti is involved in a project called „Mob G.A.E.“. MOB G.A.E stands for MOBility as a source of personal and professional Growth, A

Seminarium 3Ps – Węgry

W dniach od 29.04.2015 do 3.05. 2015 - mieliśmy okazję okazję wziąć udział w seminarium „3Ps – Practices – Potentials – Perspectives in inclusive education” dotyczącym edukacji włączającej, które odby