LO nr 1 we Wrocławiu – po sąsiedzku

Dnia 8 października 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 we Wrocławiu Stowarzyszenie Semper Avanti na zlecenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej przeprowadziło szkolenia dla nauczycieli w ramach drugiej edycji projektu „Moja Europa”. Zajęcia prowadzone były w trzech modułach tematycznych:

1. Wokół dyskryminacji – narzędzia diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy rówieśniczej, występującej w szkole oraz w internecie, z uwzględnieniem tematyki antydyskryminacyjnej i równościowej, podstaw prawnych oraz informacji o organizacjach udzielających wsparcia w powyższym zakresie.

2. Prawa człowieka i obywateli Unii Europejskiej – edukacja na rzecz zwiększenia świadomości i aktywności obywatelskiej oraz edukacja o wartościach, w tym: prawa człowieka, międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka, ochrona praw wynikających z obywatelstwa UE.

3. Programy i inicjatywy europejskie stworzone w celu wyrównania szans dla młodzieży, takie jak: Erasmus+ (adekwatne sektory i akcje w jego ramach), inicjatywa UE Gwarancje dla młodzieży, Europejski Korpus Solidarności, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, aktualne konkursy UE adresowane do młodzieży itp.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.