Pierwszy cykl szkoleniowy na Opolszczyźnie zakończony !

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr. 1 w Prudniku.

Pierwsze spotkanie miało miejsce 30.08.2018 i było poświęcone problematyce dyskryminacji i jej przyczynom, przejawom oraz konsekwencjom. Szczegółowo zostało omówione powstawanie i znaczenie stereotypów (w tym autostereotypów), problem mowy nienawiści oraz hejtu w internecie. W części poświęconej dyskryminacji skupili się na doświadczeniu i definicji dyskryminacji, a także na zmianach społecznych prowadzących do  wyrównania praw grup dyskryminowanych na przestrzeni lat.

Drugie spotkanie, odbyło się dzień później 31.08.2018 nauczyciele z wyżej wymienionej placówki zwiększyli swoje kompetencje i wiedzę na temat dyskryminacji i ochrony praw człowieka. Szkolenie obejmowało przede wszystkim zagadnienia teoretyczne wzbogacone o praktyki skutecznego i nowatorskiego prowadzenia nauczania o ochronie praw człowieka.

Ostatni warsztat, kończący cały cykl miał miejsce 27.09.2018. W trakcie tego spotkania zostały omówione możliwości udziału uczniów w projektach międzynarodowych. Został poruszony temat potencjału uczniów oraz możliwości kadry. Szkoła ma już doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ – w formie wyjazdów nauczycieli na szkolenia lub uczniów na praktyki zawodowe. Nauczyciele z zainteresowaniem podeszli do przedstawionych podczas szkolenia możliwości i programów, zwłaszcza że duża część z nich (poza programem Erasmus+) nie była im wcześniej znana. Pojawiły się propozycje i plany dotyczące realizacji projektów młodzieżowych w przyszłym roku. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się projekty mobilności zawodowych, wolontariat i wymiany młodzieżowe.

 

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.