Szkolimy w Oleśnie

W dniach: 14.09., 15.09. i 28.09.2018 Stowarzyszenie Semper Avanti na zlecenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej przeprowadziło szkolenia dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr z 1 Praszki, Szkoły Podstawowej nr 1 z Olesna, Szkoły Podstawowej nr 2 z Olesna w ramach projektu „Moja Europa”. Przeprowadzone szkolenia były z zakresu:  antydyskryminacji, praw człowieka oraz projektów europejskich.

W każdym z warsztatów wzięły udział liczne i aktywne grupy uczestników. Ze względu na różnorodność profili szkół, podczas warsztatów kładliśmy nacisk na różne kwestie.

Część z nich ma już doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ – w formie wyjazdów nauczycieli na szkolenia lub uczniów na praktyki zawodowe. Nauczyciele z zainteresowaniem jednak podeszli do przedstawionych podczas szkolenia możliwości i programów, zwłaszcza że duża część z nich (poza programem Erasmus+) nie była im wcześniej znana. Pojawiły się propozycje i plany dotyczące realizacji projektów młodzieżowych w przyszłym roku.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.