Kurs na różnorodność – budowanie i wzmacnianie kulturowych kompetencji Wrocławian – vol. 2

Wspólnie z naszymi wolontariuszami EVS realizujemy projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław (Program Integracji i Edukacji Wielokulturowej we Wrocławiu 2015; www.wroclaw.pl), pt. „Kurs na różnorodność – budowanie i wzmacnianie międzykulturowych kompetencji Wrocławian – vol. 2”.

Działania rozpoczęły się w lutym i potrwają do końca grudnia 2015 roku. Najważniejszym celem naszego działania jest rozbudzanie wrażliwości międzykulturowej oraz przełamywanie stereotypów wobec przedstawicieli odmiennych kultur. Działania zaplanowane w projekcie to Wieczory Kulturowe – pozwalające na wzbogacenie wiedzy o wybranych krajach Europy i świata – oraz warsztaty „Wielokulturowość na co dzień” prowadzone we wrocławskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach.

Naszym głównym punktem odniesienia są kraje, z których pochodzą wolontariusze – m.in. Gruzja, Ukraina, Francja, Hiszpania, Włochy, Turcja.
wrocław_logo-rbg