Owocnie w OSW w Poznaniu

Wraz z Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu zrealizowaliśmy cykl warsztatów odbywający się w ramach projektu  „Moja Europa”.

Intensywnie w Ostrowie Wielkopolskim

12 października 2018 r. w szkole podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim nauczyciele uczcili swoje święto bardzo pracowicie. Niemal całe grono pedagogiczne wzięło udział w szkoleniach w ramach projektu "

LO nr 1 we Wrocławiu – po sąsiedzku

Dnia 8 października 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 we Wrocławiu Stowarzyszenie Semper Avanti na zlecenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej przeprowadziło szkolenia dla nauc

Szkolimy w Oleśnie

W dniach: 14.09., 15.09. i 28.09.2018 Stowarzyszenie Semper Avanti na zlecenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej przeprowadziło szkolenia dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych

„Moja Europa” w Poznaniu

W dniu 22 września 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Stowarzyszenie Semper Avanti na zlecenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej przeprowadz

Intensywny koniec wakacji w Krzyżowicach

27 sierpnia 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach odbyło się szkolenie z zakresu antydyskryminacji, praw człowieka oraz projektów europejskich. W gościnnych murach barokowego pałacu