Seminarium 3Ps – Węgry

W dniach od 29.04.2015 do 3.05. 2015 - mieliśmy okazję okazję wziąć udział w seminarium „3Ps – Practices – Potentials – Perspectives in inclusive education” dotyczącym edukacji włączającej, które odby