Wymiana sportowa

W dniach 18-25 lipca br. w Żmigrodzie odbędzie się projekt „Razem przez sport” dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, którego głównym celem jest szerzenie idei sportu wśród dzieci

Act for Human Rights

ACT FOR HUMAN RIGHTS Kurs szkoleniowy ACT FOR HUMAN RIGHTS zgromadził 36 pracowników młodzieżowych, nauczycieli, liderów młodzieżowych z Rosji, Norwegii, Danii, Polski, Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.