DELCYME

Developing e-learning Capacities for Youth Mobility in Europe

Semper Avanti razem z partnerami z Francji, Niemiec, Hiszpanii oraz Włoch współpracuje nad platformą edukacyjną, której celem jest poszerzenie kompetencji językowych osób wyjeżdżających zagranicę, aby zdobywać nowe doświadczenia zawodowe. Spotkanie w Vichy we Francji (05 – 08.11.2018), w którym braliśmy udział było intensywnym przygotowaniem do pierwszych prac nad platformą. Projekt stwarza możliwości rozwoju umiejętności językowych poprzez wykorzystanie nieformalnych form nauczania języków obcych, a dzięki wiedzy i doświadczeniu zaangażowanych partnerów każdy użytkownik platformy będzie mógł w wolnym czasie zdobywać nowe zdolności.

Delcyme project team Delcyme workshops Delcyme project team

 

Kolejna grupa we Wrocławiu! – Interreg

W ramach projektu Interreg „Poznaj kraj sąsiada – Entdecke Dein Nachbarland!” odbyła się kolejna wizyta niemieckich uczniów we Wrocławiu. W dn. 4-5 października gościliśmy we Wrocławiu grupę niemieck

Udział w wydarzeniu rocznym Interreg

W dn. 26 września nasza organizacja oraz organizacja partnerska Bildungswerk Sachsen, w którą wspólnie realizujemy projekt Interreg "Poznaj kraj sąsiada - Entdecke Dein Nachbarland!" wzięły udział w w