Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego prowadzenia szkolenia z języka angielskiego

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2017 r., dotyczące prowadzenia szkolenia z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły<więcej>

EUROPA ZAWODOWO

Tytuł projektu: „EUROPA ZAWODOWO”   Wnioskodawca: Stowarzyszenie Semper Avanti Partner krajowy: Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Partnerzy zagraniczni: włoska organizacja “YouNet” niemiecka certyfikowana organizacja non-profit “Gesellschaft für Europabildung e.V (GEB)” hiszpańska organizacja „Asociación Mundus – Un Mundo a tus<więcej>

Poszukiwane osoby chętne na staż we Włoszech (NEET)

Poszukujemy uczestników z grupy NEET tj. spełniają łącznie następujące warunki: – nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo); – nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; – nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie<więcej>

***NIEAKTUALNE*** Szkolenie dla liderów i youth worker

Training course dla młodzieżowych liderów/osób pracujących z młodzieżą 2 – 8 lipca 2017 Stockholm, Sweden   Partnerzy: Szwecja, Rumunia, Litwa, Grecja, Turcja, Polska, Czechy, Łotwa. Tematyka projektu: przedsiębiorczość, umacnianie młodych ludzi, gospodarka społeczna, solidarność, bezrobocie wśród młodzieży.   Uczestnicy: 18<więcej>

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego prowadzenia szkolenia z języka angielskiego

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2017 r., dotyczące prowadzenia szkolenia z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły<więcej>

Poszukiwane osoby chętne na staż we Włoszech (NEET)

Poszukujemy uczestników z grupy NEET tj. spełniają łącznie następujące warunki: – nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo); – nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; – nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie<więcej>

Zapytanie o cenę – Prowadzenie szkolenia z języka angielskiego

Zapytanie o cenę – Prowadzenie szkolenia z języka angielskiego: Zakres merytoryczny: Prowadzenie szkolenia z języka angielskiego w określonym przez Zamawiającego miejscu (na terenie województwa Dolnośląskiego) i w określonym przez Zamawiającego czasie. Uczestnikami szkolenia będzie grupa ok. 8 osobowa, grupa przejdzie<więcej>

Key To Your Future

Semper Avanti together with Országos KID Egyesület (Hungary), Re:colo (Slovakia), Youth Included (Czech Republic) participated to the project our „Key to your Future” project (21520007)  funded by the International Visegrad Fund.   Országos KID Egyesület presented to the partners an innovative<więcej>

Rekomendacje w ramach projektu “Stwórzmy lepsze szanse na pracę dolnośląskiej młodzieży”

Szanowni Państwo, niniejszym przedstawiamy Państwu końcową wersję rekomendacji przygotowanych w ramach projektu “Stwórzmy lepsze szanse na pracę dolnośląskiej młodzieży” (współfinansowany w ramach środków z POWER, działanie 2.4) realizowanego przez Semper Avanti wraz z Izbą Gospodarczą Europy Środkowej. Rekomendacje

Rozstrzygnięcie zapytania o cenę przewozów międzynarodowych

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 7 grudnia 2016 r., dotyczące świadczenia usług przewozów międzynarodowych w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,<więcej>