DELCYME

Developing e-learning Capacities for Youth Mobility in Europe

Semper Avanti razem z partnerami z Francji, Niemiec, Hiszpanii oraz Włoch współpracuje nad platformą edukacyjną, której celem jest poszerzenie kompetencji językowych osób wyjeżdżających zagranicę, aby zdobywać nowe doświadczenia zawodowe. Spotkanie w Vichy we Francji (05 – 08.11.2018), w którym braliśmy udział było intensywnym przygotowaniem do pierwszych prac nad platformą. Projekt stwarza możliwości rozwoju umiejętności językowych poprzez wykorzystanie nieformalnych form nauczania języków obcych, a dzięki wiedzy i doświadczeniu zaangażowanych partnerów każdy użytkownik platformy będzie mógł w wolnym czasie zdobywać nowe zdolności.

Delcyme project team Delcyme workshops Delcyme project team

 

#YouthEmpowered – Start!

Ruszyliśmy z programem #YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz, który organizujemy wspólnie z Coca-Cola HBC Polska. W dniu 29.08.2017r odbyła się konferencja prasowa i pierwsze warsztaty, na który

Rozpoczęliśmy kolejny projekt!

Dziś podpisaliśmy umowę na realizację projektu "Poznaj kraj sąsiada - Entdecke Dein Nachbarland". Będzie on realizowany przez nasze stowarzyszenie we współpracy z Bildungswerk Sachsen der Deutschen Ge