Szkolenie dla liderów i youth worker

Training course dla młodzieżowych liderów/osób pracujących z młodzieżą 2 – 8 lipca 2017 Stockholm, Sweden   Partnerzy: Szwecja, Rumunia, Litwa, Grecja, Turcja, Polska, Czechy, Łotwa. Tematyka projektu: przedsiębiorczość, umacnianie młodych ludzi, gospodarka społeczna, solidarność, bezrobocie wśród młodzieży.   Uczestnicy: 18<więcej>

Rekomendacje w ramach projektu “Stwórzmy lepsze szanse na pracę dolnośląskiej młodzieży”

Szanowni Państwo, niniejszym przedstawiamy Państwu końcową wersję rekomendacji przygotowanych w ramach projektu “Stwórzmy lepsze szanse na pracę dolnośląskiej młodzieży” (współfinansowany w ramach środków z POWER , działanie 2.4) realizowanego przez Semper Avanti wraz z Izbą Gospodarczą Europy Środkowej.  rekomendacje_fin-1

Konferencja “Inwestycja w przyszłość – edukacja i rynek pracy dla młodych”

W imieniu stowarzyszenia Semper Avanti oraz Izby Gospodarczej Europy Środkowej mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Inwestycja w przyszłość – edukacja i rynek pracy dla młodych”. Podczas konferencji zostaną przedstawione, wypracowane podczas spotkań roboczych, wnioski i propozycje rozwiązań, które zostaną<więcej>

European Partnership for Quality and Implementation of the European Credit System

Projekt European Partnership for Quality and Implementation of the European Credit System in VET II jest kontynuacją projektu partnerskiego dotyczącego ECVET z lat 2010-2012. Przed Polską stoi wyzwanie wdrożenia systemu ECVET, dlatego też Stowarzyszenie Semper Avanti aktywnie włączyło się w<więcej>

European Partnership for Quality and Implementation of the European Credit System

European Partnership for Quality and Implementation of the European Credit System The project called European Partnership for Quality and Implementation of the European Credit System in VET II is a follow-up of a partner project regarding ECVET in 2010 –<więcej>