Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego prowadzenia szkolenia z języka angielskiego

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2017 r., dotyczące prowadzenia szkolenia z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły<więcej>

Poszukiwane osoby chętne na staż we Włoszech (NEET)

Poszukujemy uczestników z grupy NEET tj. spełniają łącznie następujące warunki: – nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo); – nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; – nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie<więcej>

Zapytanie o cenę – Prowadzenie szkolenia z języka angielskiego

Zapytanie o cenę – Prowadzenie szkolenia z języka angielskiego: Zakres merytoryczny: Prowadzenie szkolenia z języka angielskiego w określonym przez Zamawiającego miejscu (na terenie województwa Dolnośląskiego) i w określonym przez Zamawiającego czasie. Uczestnikami szkolenia będzie grupa ok. 8 osobowa, grupa przejdzie<więcej>

Rozstrzygnięcie zapytania o cenę przewozów międzynarodowych

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 7 grudnia 2016 r., dotyczące świadczenia usług przewozów międzynarodowych w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,<więcej>

Zapytanie o cenę przewozów międzynarodowych

Zakres merytoryczny: Świadczenie usług przewozów międzynarodowych – przewóz uczestników projektu z Berlina (Niemcy) do Wrocławia, grupa 7-osobowa. Należy uwzględnić, iż uczestnicy będą mieli ze sobą bagaże ok. 20 kg na osobę. Termin realizacji: wyjazd 16.12.2016r. (piątek), godzina 10:00. Wymogi formalne<więcej>

Rozstrzygnięcie zapytania o cenę przewozów międzynarodowych

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10 października 2016 r., dotyczące świadczenia usług przewozów międzynarodowych w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,<więcej>

Zapytanie o cenę przewozów międzynarodowych

Zakres merytoryczny: Świadczenie usług przewozów międzynarodowych – dowóz uczestników projektu z Wrocławia do miejsca docelowego – Berlin (Niemcy) dla grupy 9 osobowej. Uczestnicy mogą jechać osobnymi busami. Należy uwzględnić, iż uczestnicy będą mieli ze sobą bagaże ok. 20 kg na<więcej>

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego prowadzenia szkoleń z języka niemieckiego

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2016 r., dotyczące prowadzenia szkoleń z języka niemieckiego w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły<więcej>

Przedłużenie zapytania o cenę do 20.09.2016r. – Prowadzenie szkolenia z języka niemieckiego

Zakres merytoryczny: Prowadzenie szkolenia z języka niemieckiego w określonym przez Zamawiającego miejscu (Wrocław) i w określonym przez Zamawiającego czasie. Uczestnikami szkolenia będzie grupa ok. 8 osobowa, grupa przejdzie 60 godzin szkolenia językowego. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkoleń do wyjazdu<więcej>

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego prowadzenia szkoleń z języka angielskiego

Stowarzyszenie Semper Avanti z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2016 r., dotyczące prowadzenia szkoleń z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Europa Zawodowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły<więcej>