Newsletter – Mob GAE

Zapraszamy do newslettera MOB GAE. Wydarzenia w projekcie możesz śledzić na następujących stronach: www.mobgae.eu, www.facebook.com/mobilitygae twitter.com/MOBGAE NEWSLETTER - wstępne informacje

Newsletter – Mob GAE

Subscribe to MOB GAE Newsletter. Here you can follow the project events: www.mobgae.eu , www.facebook.com/mobilitygae twitter.com/MOBGAE NEWSLETTER – basic information can be downloaded

Zakończenie projekt MOB GAE

W dniach 5-6.11.15 w Sevilli odbyło się spotkanie kończące projekt MOB GAE. Dwuletni projekt badał wpływ mobilności na rozwój osobisty i zawodowy jego uczestników. Projekt był realizowany przez 18 org

The MOB GAE project completed

On 5 and 6 November 2015, the meeting which finished the MOB GAE project took place in Seville. The goal of this two-year project was to check the impact of mobility on participants’ personal and prof

The MOB GAE project completed

On 5 and 6 November 2015, the meeting which finished the MOB GAE project took place in Seville. The goal of this two-year project was to check the impact of mobility on participants’ personal and prof

The conference – Knowledge-oriented

The conference – Knowledge-oriented In School Complex no 2 in Trzebnica a conference which summarised the project of ‘Knowledge-oriented’ internship took place on 27th October 2015. The conference

The conference – Knowledge-oriented

In School Complex no 2 in Trzebnica a conference which summarised the project of ‘Knowledge-oriented’ internship took place on 27th October 2015. The conference was a great chance to talk about the im

Konferencja Forum 2.0.

We wrześniu 2015 odbyła się konferencja Forum 2.0. na której mieliśmy możliwość zaprezentować wyniki badań realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu MOB GAE – mobilność źródłem rozwoju osobist