The conference – Knowledge-oriented

The conference – Knowledge-oriented In School Complex no 2 in Trzebnica a conference which summarised the project of ‘Knowledge-oriented’ internship took place on 27th October 2015. The conference

The conference – Knowledge-oriented

In School Complex no 2 in Trzebnica a conference which summarised the project of ‘Knowledge-oriented’ internship took place on 27th October 2015. The conference was a great chance to talk about the im

Konferencja Forum 2.0.

We wrześniu 2015 odbyła się konferencja Forum 2.0. na której mieliśmy możliwość zaprezentować wyniki badań realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu MOB GAE – mobilność źródłem rozwoju osobist

Forum 2.0 Conference

During Forum 2.0 Conference, which was held in September 2015, we had an opportunity to present the results of the research conducted by the Association within the MOB GAE project - the mobility as a

Blog MOB AGE

Zapraszamy do śledzenia historii na blogu MOB GAE. Autorzy historii dzielą się swoimi doświadczeniami, które zdobyli podczas udziału z zagranicznych projektach mobilności. http://www.mobgae.eu/cate

MOB GAE Blog

Follow stories published on MOB GAE blog. The authors share their experience acquired during their participation in mobility projects abroad. http://www.mobgae.eu/category/mob-g-a-e-stories/