Zapraszamy do zapoznania się z innowacyjnym projektem edukacyjnym “Metodologia przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego opuszczania szkoły przez młodzież“, który realizujemy w ramach programu Erasmus+. Projekt prowadzą organizacje partnerskie z Holandii, Hiszpanii, Polski, Szwecji i Włoch. Głównym celem jest identyfikacja efektywnych strategii angażowania uczniów do nauki i<więcej>