CKZiU w Legnicy zakończyło cykl szkoleń

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespół Szkół Ekonomicznych z Legnicy wzięły udział w szkoleniach dla nauczycieli prowadzonych w ramach projektu “Moja Europa”. Dotyczyły one trzech obszarów tematycznych: antydyskryminacji, praw człowieka oraz projektów europejskich. Warsztaty miały miejsce w dniach: 25, 26, 27.06.2018.

 

 

 

 

 

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.