Cykl szkoleń w Koźminie Wielkopolskim – zakończony!

W dniu 4 października 2018 r. Stowarzyszenie Semper Avanti na zlecenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej rozpoczęło w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w Koźminie Wielkopolskim cykl szkoleń dla nauczycieli w ramach drugiej edycji projektu „Moja Europa”. Zajęcia dotyczyły Praw człowieka i obywateli Unii Europejskiej, czyli edukacji na rzecz zwiększenia świadomości i aktywności obywatelskiej oraz edukacja o wartościach, w tym: prawa człowieka, międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka, ochrona praw wynikających z obywatelstwa UE.

Kolejne dwa szkolenia, które odbyły się  w dniach 25.10.2018 i 12.11.2018. dotyczyły kolejno: narzędzi diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji; projektów i inicjatyw europejskich adresowanych do ludzi młodych. Wszystkie części warsztatów cieszyły się dużym zaangażowaniem ze strony uczestników, którzy niejednokrotnie poruszyli na forum dyskusje na temat omawianych tematów.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Moja Europa” finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.