Cykl szkoleń w Zarębie.

Jeszcze jest czas na dołączenie do ostatniego modułu szkoleń w SP w Zarębie! 14.03 warsztaty z Praw Człowieka dla nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą prowadzić będzie fantastyczny duet dr
Agnieszka Florczak i dr Arkadiusz Domagała. Atmosfera na poprzednich warsztatach, 21.01 i 24.02, była bardzo dobra, warto dołączyć.