Delcyme project team

DELCYME – Developing e-learning Capacities for Youth Mobility in Europe

DELCYME

Developing e-learning Capacities for Youth Mobility in Europe

Semper Avanti razem z partnerami z Francji, Niemiec, Hiszpanii oraz Włoch współpracuje nad platformą edukacyjną, której celem jest poszerzenie kompetencji językowych osób wyjeżdżających zagranicę, aby zdobywać nowe doświadczenia zawodowe. Spotkanie w Vichy we Francji (05 – 08.11.2018), w którym braliśmy udział było intensywnym przygotowaniem do pierwszych prac nad platformą. Projekt stwarza możliwości rozwoju umiejętności językowych poprzez wykorzystanie nieformalnych form nauczania języków obcych, a dzięki wiedzy i doświadczeniu zaangażowanych partnerów każdy użytkownik platformy będzie mógł w wolnym czasie zdobywać nowe zdolności.

Delcyme project team Delcyme workshops Delcyme project team