Warning! Większość dokumentów zostało udostępnionych w formacie ‘pdf’. Aby móc je przeglądać należy
zainstalować przeglądarkę Acrobat Reader, którą można ściągnąć z pod tego adresu.
Bilans – za rok 2013
Rachunek wyników – za rok 2012
Aktualny odpis z KRS – 2016
Statut Stowarzyszenia Semper Avanti – Statut
Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzyszenia Semper Avanti – 2014
Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Semper Avanti 2014 – 2014
Sprawozdanie merytoryczne 2015 – 2015
Sprawozdanie Finansowe 2015– 2015
Informacja dodatkowa i objaśnienia do sprawozdania finansowego Semper Avanti – 2012