Uwaga! Większość dokumentów zostało udostępnionych w formacie ‘pdf’. Można je przeglądać przy pomocy programu Acrobat Reader, który jest dostępny tutaj.

2016 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Semper Avanti
Aktualny odpis z KRS
2016 Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzyszenia
2015 Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzyszenia 
2015 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia
2014 Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzyszenia 
2014 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia
2013 Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzyszenia
2013 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia