Działania wolontariuszy w trakcie ferii zimowych

Podczas odbywającej się przerwy międzysemestralnej wolontariusze prowadzili różnego rodzaju działania z młodzieżą.

Zajęcia w stowarzyszeniu Karan – Nisan, nasza wolontariuszka z Turcji, spędziła trzy dni w organizacji Karan, gdzie prowadziła animacje dla młodzieży. Zajęcia polegały na przeprowadzaniu gier i zabaw z dziećmi by efektywnie spędzały czas wolny, przy okazji wszyscy uczestnicy zajęć mogli przełamywać swoje bariery językowe. Jak sama Nisan powiedziała o zajęciach – „The atmosphere in the organization was amazing”.

Turecki tydzień w CK Agora – W Centrum Kultury Agora odbywał się tydzień kultury tureckiej. W trakcie spotkań uczestnicy (głównie dzieci i młodzież) – mieli okazję zapoznać się z kulturą turecką m.in. muzyką narodową, tańcami, ciekawostkami dotyczącymi Turcji. Zajęcia odbywały się w bardzo pozytywnej atmosferze, której towarzyszyły różne gry i zabawy dla uczestników.

Zajęcia w przedszkolu – Nisan jako wolontariuszka odwiedziła również przedszkole, w którym opowiadała o kulturze swojego kraju. Podczas spotkania uczestnicy przygotowywali m.in. tradycyjne tureckie posiłki oraz brali udział w prezentacji kulturowej przygotowaną przez wolontariuszkę.