Dzień Europy

 

9 MAJA 2017 ROKU, W DNIU UPAMIĘTNIAJĄCYM PODPISANIE DEKLARACJI SCHUMANA, OBCHODZONY BYŁ WE WROCŁAWIU DZIEŃ

EUROPY. PRZEDSTAWICIELSTWO REGIONALNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ I BIURO INFORMACYJNE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WE

WROCŁAWIU ZORGANIZOWAŁO Z TEJ OKAZJI CYKL WYDARZEŃ KULTURALNO-EDUKACYJNYCH, Z KTÓRYCH GŁÓWNYM BYŁ PIKNIK

EUROPEJSKI W PARKU STAROMIEJSKIM, W KTÓRYM STOWARZYSZENIE SEMPER AVANTI WZIĘŁO UDZIAŁ WYSTAWIAJĄC SWOJE

STOISKO PEŁNE ATRKACJI.

   

NA STOISKU STOWARZYSZENIA SPOTKAĆ BYŁO MOŻNA ZARÓWNO PRACOWNIKÓW JAK I WOLONTARIUSZY EVS, KTÓRZY Z CHĘCIĄ

OPOWIADALI O DZIAŁALNOŚCI SEMPER AVANTI ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH ZAANGAŻOWANIA SIĘ W NASZE AKTYWNOŚCI. W CZĘŚCI

„HYDE PARK” KAŻDY UCZESTNIK PIKNIKU EUROPEJSKIEGO MÓGŁ PODZIELIĆ SIĘ TYM, CZYM DLA NIEGO JEST TOLERANCJA, JAK

KSZTAŁTOWAĆ TOLERANCYJNE SPOŁECZEŃSTWO.

 

DLA NAJMŁODSZYCH UCZESTNIKÓW PRZYGOTOWALIŚMY PRZESTRZENNE PUZZLE, MALOWANIE TWARZY ORAZ BUDKĘ

INSTRAGRAMOWĄ Z RÓŻNYMI GADŻETAMI DO ZROBIENIA SOBIE PAMIĄTKOWEGO ZDJĘCIA. NASI WOLONTARIUSZE Z HISZPANII

ROZDAWALI DARMOWE UŚCISKI WYWOŁUJĄC PRZY TYM DUŻO UŚMIECHU I RADOŚCI.

DODATKOWO W NASZYM PUNKCIE EURODESK MŁODZIEŻ MOGŁA DOWIEDZIEĆ SIĘ O MOŻLIWOŚCIACH WYJAZDU NA STUDIA, DO

PRACY LUB NA WOLONTARIAT DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ.