Klaster Edukacyjny Glokal

Celem funkcjonowania Klastra Edukacyjnego Glokal  jest umocnienie roli jego członków w Polsce  i na arenie międzynarodowej jako potencjalnych partnerów projektowych i biznesowych oraz wspomaganie ich rozwoju z wykorzystaniem potencjału rozwojowego  w szczególności poprzez:

 •  intensyfikację współpracy między samorządem, biznesem i organizacjami pozarządowymi,
 • rozwijanie umiejętności  specjalistycznych mieszkańców europy,
 • wsparcie w obszarze rozwoju lokalnego, społecznego i gospodarczego.

 

Powyższe cele będą osiągane między innymi poprzez:

 1. stworzenie wspólnej strategii dla rozwoju edukacji nakierowanej na specjalizacje zawodowe  w zakresach uznanych przez członków Klastra za kluczowe;  
 2. prowadzenie wspólnych działań służących promocji Klastra i jego członków, opracowanie
  i wdrożenie wspólnego programu marketingowego dla Klastra;
 3. występowanie w interesie rozwoju Klastra oraz jego członków przed władzami w, kraju a także europejskimi;
 4. działania i projekty związane z inwestycjami w tym obszarze;
 5. organizację konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń, warsztatów, wymian i dobrych praktyk;
 6. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami spoza Klastra w szczególności z działającymi na terenie Eropy.
 7. inicjowanie, planowanie i koordynowanie wspólnych projektów oraz występowanie
  z wnioskami o ich dofinansowanie ze środków publicznych (krajowe, wspólnotowe),
  w szczególności z funduszy europejskich.
  Deklarcja przystapienia do keG
  umowa utworzenia i prowadzenia keG

Call for interns

We know that in life everything is about giving and receiving!

That is one of the many reasons, interns are always welcome in our organisation and we are happy to host people from all over Europe.
We offer a work friendly enviroment with people from many different cultures. Interns will be part of many our various projects and learn from our multiprofessional team!

We believe our interns can learn a lot from us, but also that they can teach us a lot from them. The past showed us, that every intern gave us some of their knowledge and helped us to improve our work.

So if you are interested, please feel free to contact us!

 The main Aim of Erasmus+

The main Aim of Erasmus+ is to improve level of key competences such as soft and technical skills. Also a big part is networking to improve the quality of youth work and support competences of policy reform. Another part is that Erasmus wants to enhance the international dimension & capacity of youth work.
To implement the aim and give each part the full power, Erasmus has three Key Actions.
Since our department offers internships, we are part of the Key Action 1 section. (cf. European Comission UK, 2018)

Key Action 1 ~ Mobility of Individuals

In Key Action 1 project, which provide opportunities to improve skills, enhance employability and help gaining cultural awareness, are welcome. One of the many goals is to strength the knowledge of the European project and the EU values (cf. European Commission, 2018)

Projects offering work experience, trainings and teaching oppurtunitys and job shadowing are funded.
A requirement is also that it has to be in the field of youth.

In Key action 1 mobilitys are supported in the education, training and youth sector. The Aim is to brings long lasting benefits to both parties, participants and organisations. (cf. European Commission, 2018)

Such projects will “enhanced employability and improved career prospects (cf. European Commission, 2018).“

 

 

Literature:

European Commission(2018): Guideline: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1_en [19.01.2018] 

European Commission UK(2018): About Erasmus+: https://www.erasmusplus.org.uk/about-erasmus [19.01.2018]

 

Read more about Internships.

 

Documents:

Warning! The majority of documents are shared in PDF format. In order to explore them it is necessary to install Acrobat Reader engine which can be downloaded here.

Statute of the Association

 

Logo:

Vector Version [click!] – Adobe Illustrator [.ai]

PDF version [click!] – Acrobat Reader [.pdf]

semper logo 2014v2

Chiara Marozzo
Umurhan Bayri
Umurhan Bayri

is the project coordinator of VET IN, graduated from Department of English Philology in 2014. He arrived to Wroclaw as an EVS volunteer and then later joined Semper Avanti as an employee. First he was EVS hosting and sending assistant coordinator and then for two years he has been the project coordinator of the Vocational Education and Training hosting department. Since then, he is working in Semper Avanti to live every day in an international environment where he develop himself further more, and contribute to the association.


Agata Nassim

| wiceprezes | koordynator projektów EVS
Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 10 lat związana z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenie w trzecim sektorze zdobywałam, jako wolontariusz, następnie pracownik młodzieżowy, pracownik administracyjny i projektowy. W Semper Avanti zajmuje się wolntariatem międzynarodowym, projektami młodzieżowymi, społecznymi, międzykulturowymi i koordynacją obszaru ‘Młodzież i Tolerancja’.Uwielbiam pracę w międzykulturowym środowisku, nowe wyzwania, żeglarstwo – pływanie, literatura i Jolly Roger J, rower, podróże.
Kontakt: agata.nassim@semperavanti.org

 

Michał Rabczuk  

Kontakt: m.rabczuk@semperavanti.org

 

Krzysztof Pielaszek

Koordynator EVS
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, miłośnik podróży, popkultury i historii. W wolnym czasie (kiedy nie pracuje z wolontariuszami Semper Avanti) pisze o komiksach oraz organizuje konwenty.
Kontakt: k.pielaszek@semperavanti.org

Karolina Czerep 

koordynator EVS goszczenie
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Uwielbiam naturę, jazdę konno, dobrą literaturę. Nie mogę żyć bez podróży. W Semper Avanti współtworzę dział Edukacji Międzykulturowej.
Kontakt: karolina.czerep@semperavanti.org

Adrian Kowalczyk

Koordynator EVS goszczenie
Kontakt: adrian.kowalczyk@semperavanti.org

Joanna Kuczaik

Koordynator EVS wysyłanie
Kontakt: joanna.kuczaik@semperavanti.org

Hanna Darafeichyk

Koordynator EVS wysyłanie, współpraca ze Wschodem
Kawa, książki, droga – rzeczy bez których nie mogłabym przeżyć. Fascynują mnie rożne języki, lubię uczyć się nowych rzeczy, odkrywać nowe miejsca, poznawać ludzi.
Kontakt: hanna.darafeichyk@semperavanti.org

Anna Skocz

Dyrektor programowy obszaru “młodzież i demokracja”
Inicjatorka powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, zaangażowana w rozwój rzecznictwa interesów młodzieży. Doświadczona trenerka, koordynatorka i pomysłodawca licznych działań w tym obszarze; absolwentka Szkoły Trener Organizacji Pozarządowych (STOP), doświadczona facylitatorka Open Space Technology. Prywatnie mama, miłośniczka języków obcych i drobnych form artystycznych, sercem przy wszystkim co międzynarodowe i co budujące tolerancję i rozumienie dla różnorodności, od niedawna także przedsiębiorca:) Kontakt: anna.skocz@semperavanti.org

 

Chiara Marozzo 
Koordynator projektów
Moje projekty w organizacji to nietypowe projekty, kwestie demokracji, staże, akcje KA2 i KA3. Moje hobby to kino, języki, gender, zumba i dania kuchni międzynarodowej.
Kontakt: chiara.marozzo@semperavanti.org

Martyna Ogrodnik
kierownik biura | członek zespołu młodzież i demokracja
Studiuję biologię i psychologię przez co nic co ludzkie nie jest mi obce. Herbatę i książki pochłaniam w każdej ilości. Nosi mnie po świecie, najchętniej tam, gdzie jeszcze nie byłam, można zjeść coś dziwnego, a ludzie i miejsca zaskoczą mnie swoją odmiennością.
Kontakt: martyna.ogrodnik@semperavanti.org

 

Paulina Dytko

| promocja | członek zespołu młodzież i demokracja | członek zespołu młodzież na rynku pracy

Studiuję pedagogikę, ponieważ uwielbiam pracę z ludźmi. W Semper Avanti zajmuję się m.in. promocją, wymianami młodzieżowymi oraz goszczeniem stażystów (VET). Zamykam świat w klatkach fotografii. Dźwięki pozwalają mi się zrelaksować, ale przede wszystkim dodają energii. Chętnie podróżuję, a inspiracje czerpię ze świata mody.
Kontakt: paulina.dytko@semperavanti.org

Marcin Wojtera
Kontakt: marcin.wojtera@semperavanti.org

Anna Paprocka-Pańko

Członek Zarządu
Kontakt: anna.paprocka@semperavanti.org 

Jarek Dudek
wiceprezes
Koordynator i kierownik projektów w obszarze – rynek pracy, międzynarodowe mobilności zawodowej. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. W wolnym czasie amator spacerów rowerowych.

Kontakt: jarek.dudek@semperavanti.org

Kuba Prus 
Koordynator projektów

Absolwent Stosunków Międzynarodowych we Wrocławiu. Mediator Sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Koordynator projektów (ukończone szkolenia z zakresu PCM, PRINCE2, PMI).
Kontakt: jakub.prus@semperavanti.org

Karolina Hornicka

Kontakt: karolinahornicka@gmail.com

Dorota Kowalska

koordynator projektów, trener
„Każde marzenie jest nam dane z mocą jego spełnienia…” Uwielbiam: architekturę gotycką, Kurta Vonneguta, jazdę na rowerze i puszczanie latawców. W stowarzyszeniu zajmuję się działką związaną z rynkiem pracy, tj. organizacją praktyk zawodowych oraz współpracą ze szkołami kształcenia zawodowego, w celu wspierania systemu edukacji. Kontakt: dorota.kowalska@semperavanti.org

Chiara Marozzo
Umurhan Bayri
Umurhan Bayri

is the project coordinator of VET IN, graduated from Department of English Philology in 2014. He arrived to Wroclaw as an EVS volunteer and then later joined Semper Avanti as an employee. First he was EVS hosting and sending assistant coordinator and then for two years he has been the project coordinator of the Vocational Education and Training hosting department. Since then, he is working in Semper Avanti to live every day in an international environment where he develop himself further more, and contribute to the association.

Zarząd Stowarzyszenia

Marcin Skocz

Prezes Stowarzyszenia
Kontakt: marcin.skocz@semperavanti.org

Jarek Dudek

 

Jarosław Dudek

Wiceprezes Zarządu
Kontakt: jaroslaw.dudek@semperavanti.org

Anna Skocz

Wiceprezes Zarządu
Kontakt: anna.skocz@semperavanti.org 

 

Michał Kuźmicki

Dyrektor Finansowy
Kontakt: michal.kuzmicki@semperavanti.org

 

 

Irena Dołyk

Sekretarz Stowarzyszenia
Kontakt: sekretarz@semperavanti.org

 

 

Anna Paprocka Pańko

Członek Zarządu
Kontakt: anna.paprocka@semperavanti.org 

 

 

Paulina Grochowska

Członek Zarządu
Kontakt: paulina.grochowska@semperavanti.org

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Łukasz Osiński

Członek Komisji Rewizyjnej

Monika Bojaś

Członek Komisji Rewizyjnej

Marcin Szuchta

Członek Komisji Rewizyjnej

Executive Board of Semper Avanti

Marcin Skocz

President of the Association
Kontakt: marcin.skocz@semperavanti.org

Jarek Dudek

 

Jarosław Dudek

Vice President of the Association
Kontakt: jaroslaw.dudek@semperavanti.org

Anna Skocz

Vice President of the Association
Kontakt: anna.skocz@semperavanti.org 

 

Michał Kuźmicki

Chief Financial Officer
Kontakt: michal.kuzmicki@semperavanti.org

 

 

Irena Dołyk

Member of the Executive Board
Kontakt: sekretarz@semperavanti.org

 

 

Anna Paprocka Pańko

Member of the Executive Board
Kontakt: anna.paprocka@semperavanti.org 

 

 

Paulina Grochowska

Member of the Executive Board
Kontakt: paulina.grochowska@semperavanti.org

 

Audit Committee of Semper Avanti

Łukasz Osiński

Member of the Audit Committee

Monika Bojaś

Member of the Audit Committee

Marcin Szuchta

Member of the Audit Committee

Tekst do podstrony “Młodzież i tolerancja”

Tekst do podstrony “Młodzież na rynku pracy”

Main Aim

An internship is for young people the opportunity to not only get to know a profession, but also develop technical and soft skills.

The interns can look into a profession and decide during the period whether they like it or not.
Even when they work already in that branch an internship gives them a possibility to learn new skills.

Next to all the professional improving, especially young people discover also parts of their personality during this experience.
In a new environment with new people interns are out of their comfort-zone. They have to learn to adjust to unknown situations, to deal with conflict situations and to present themselves. Also they will improve their teamwork skills.

So an internship is that kind of experience, where interns can learn in a protected environment a lot of skills for their future path.

An internship with us!

We are offering with our experience (sending & hosting) good internship places with companys we trust!
In various mobilitys we covered already various fields such as mechanics, air conditioning, beauty care (hairdressing, make-up), CNC, plumbing, electricity, gastronomy, graphic design, social work, administration and accountancy.

Our VET-Team makes sure that the companys helps our interns to make an experience in a professional environment and not only cook coffee.

Next to that we offer young people the opportunity to make an internship abroad, which is not only useful for their technical skills also for their personal development (soft skills).
They have to adopt in a new country and deal with cultural differences. So they can gain cultural awareness. To support this we take our interns to cultural trips to popular destinations in Poland (Ausschwitz, Krakow, Warsaw,…) and invite them to other activities (barbeque, city games,…).

Our Team:

 • looks for accommodation/insurance and does all paperwork
 • offers workshops
 • checks on every intern and follows their development
 • cares about personal satisfaction
 • offer 24h service
 • communicate between companys, interns and schools

Read also: Erasmus+

Tekst do podstrony “Młodzież i Demokracja”

 

W tym roku w ramach tej akcji wspieramy Karola Szuchtę.
Prosimy, przekaż 1% podatku.

KRS: 00000 32 523
(Stowarzyszenie Semper Avanti)
Cel szczegółowy:

rehabilitacja Karola Szuchty

Darowizny na rehabilitację Karola można przekazywać na konto:
Semper Avanti
pl. św. Macieja 5, 50-244 Wrocław
nr konta: 21 1140 2017 0000 4002 1309 6049
Tytuł: darowizna na cele statutowe – Karol Szuchta

 

 

 

3 proste kroki: Przekaż 1% podatku Semper Avanti:

1. Wylicz ile podatku będziesz musiał zapłacić w tym roku.

2. W odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego, zatytułowanych „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, wpisz:
– nazwę i numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1% podatku – SEMPER AVANTI, KRS:0000032523
– kwotę, którą chcesz przekazać – nie może ona być większa niż 1% podatku,który masz do zapłacenia urzędowi skarbowemu (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

3. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy. Pamiętaj, że 1% podatku możesz przekazać tylko w zeznaniu podatkowym złożonym w terminie i możesz wspomóc w ten sposób tylko jedną organizację.

Możesz przekazać 1% podatku Semper Avanti jeśli jesteś:
– podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych,
– podatnikiem opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– podatnikiem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i
korzystającym z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Leave a Reply

Info! Soon more info… Wkrótce więcej informacji…
Info! Soon more info… Wkrótce więcej informacji…

Leave a Reply

Jak się z nami skontaktować ?

Pod adresem: pl. Św. Macieja 5, II p.
50-244 Wrocław
Tel: +48 717 585 052
Mobile: +48 881 779 522
Email: info@semperavanti.org
Godziny otwarcie biura: pon-pt; 9:00 – 17:00
Dane bankowe :
Nazwa: Semper Avanti
Bank: mBank S.A.
Adres: 18 Ul. Senatorska, Warszawa
Numer Konta PLN: 89 1140 2017 0000 4202 1287 0172
Bank Information :

Name: Semper Avanti
Bank: mBank S.A.
Bank Address: 18 Ul. Senatorska, Warszawa
Account Number EUR: PL 19 1140 2017 0000 4512 0110 8158
Swift: BREXPLPWMBK

NIP: 897-16-61-576
REGON: 932681234
KRS: 0000032523

Contact Form

Contact us

Address: pl. Św. Macieja 5, II floor, 50-244 Wrocław/Poland
Tel: +48 717 585 052
Mobile: +48 881 779 522
Email: info@semperavanti.org
Working Hours: Monday-Friday, 9:00 – 17:00
Bank Information :
Name: Semper Avanti
Bank: mBank S.A.
Address: 18 Ul. Senatorska, Warszawa
Account Number Polish Zloty: 89 1140 2017 0000 4202 1287 0172
Bank Information :
Name: Semper Avanti
Bank: mBank S.A.
Address: 18 Ul. Senatorska, Warszawa
Account Number Euro: PL 19 1140 2017 0000 4512 0110 8158
Swift: BREXPLPWMBK
VAT Number: 897-16-61-576
National Business Registry Number: 932681234
National Court Register: 0000032523

Contact Form

Leave a Reply

Uwaga! Większość dokumentów zostało udostępnionych w formacie ‘pdf’. Można je przeglądać przy pomocy programu Acrobat Reader, który jest dostępny tutaj.

 

 

Statut Stowarzyszenia Semper Avanti
Aktualny odpis z KRS
2016 Sprawozdanie Finansowe
2016 Sprawozdanie Merytoryczne
2015 Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzyszenia
2015 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia
2014 Sprawozdanie Merytoryczne Stowarzyszenia
2014 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia
2013 Sprawozdanie Merytoryczne
2013 Sprawozdanie Finansowe
 

Jako Stowarzyszenie Semper Avanti zostało zarejestrowane w 2001 r. Początkowo byliśmy grupą młodych ludzi szukającą sposobu na poznanie rówieśników z innych krajów, promowanie tolerancji i zrozumienia. Podczas trwania naszej przygody – zdobywając doświadczenie, poznając potrzeby i pragnienia otaczających nas ludzi – ewoluowaliśmy. Poszerzyliśmy zakres działań, współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi na całym świecie, jednak w centrum naszej uwagi i naszych działań pozostały problemy polskiej młodzieży.

 

Dziś nasze działania podzielone są na trzy segmenty:
1) Młodzież i demokracja – budujemy zaufanie młodych ludzi do demokracji, pomagamy im zrozumieć procesy i procedury demokratyczne.

Działania:
– inicjujemy powstawanie i wspieramy rady młodzieżowe,
– stworzyliśmy i wdrożyliśmy projekt Sejmiku Młodzieżowego Województwa Dolnośląskiego,
– organizujemy lokalne oraz międzynarodowe seminaria i symulacje prac parlamentu europejskiego, rad miejskich itp.
– przygotowujemy i prowadzimy konferencje lokalne i międzynarodowe dotyczące polityki młodzieżowej.

 

2) Młodzież i rynek pracy – aktywnie wspieramy młodych ludzi na etapie przejścia z okresu nauki do poszukiwania i zdobywania pracy.

Działania:
– przygotowujemy i realizujemy projekty staży zagranicznych dla szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku z naszej oferty skorzysta ponad 300 uczniów),
– dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, głównie z Europy i Azji, umożliwiamy młodzieży wymianę doświadczeń podczas konferencji i warsztatów.
– prężnie działamy na rzecz podniesienia rangi edukacji pozaformalnej w Polsce.

 

3) Młodzież i tolerancja – ważnym elementem naszej działalności jest wspieranie tolerancji, otwartości, tożsamości europejskiej i globalnej. Promujemy ideę praw człowieka i równości pomiędzy ludźmi.

Działania:
– organizujemy warsztaty dla młodzieży. Rocznie korzysta z nich ponad 5000 osób,
– tworzymy projekty międzynarodowe w tym wymiany, szkolenia,
– zajmujemy się wysyłaniem polskich wolontariuszy za granicę i goszczeniem wolontariuszy z zagranicy w naszym kraju.

Stowarzyszenie Semper Avanti posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest w pełni niezależne, samorządne, a wszystkie nasze projekty są realizowane zgodnie ze statutem działania dla dobra publicznego.

Semper Avanti is a youth organisation based in Wrocław, Lower Silesia region, Poland. The association was established in 2001 and has since then grown to become a big, innovative and dynamic NGO. The organisation’s actions are focused on 3 main areas.

The first is “Youth in Democracy” which aims to help young people how to understand democracy and how to be part of it. Most of the activities are conducted in cooperation with local and regional authorities. In recent years, the association has managed to successfully complete numerous projects that allowed young people to establish a dialogue with decision makers on various levels and influence policies so as to meet the young people’s expectations. The association also equips young people with tools and knowledge that will allow them to make a change in their local community. Several youth councils have been established in municipalities throughout the region, to give the young people a firsthand experience in learning how democracy at a local level is executed. In cooperation with the Office of the Marshall of Lower Silesia (the regional government) we have also established the Regional Youth Council of Lower Silesia, where representatives of the young people from all counties in the region work on bringing their needs and expectations to attention of decision makers and the general public. Currently we are working with them at a local level to support them with skills workshops, organisational support in their meetings, methodologies, etc. In the last two years we coordinated  „Dolnośląski Mechanizm Partycypacji Młodzieży” (financed by EOG) „Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej – GLOKAL” financed by Ministerstwo Spraw Zagranicznych and “Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego 2016” financed by Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Furthermore, the association prepares and conducts games and simulations that illustrate the functioning of various political bodies and democratic mechanisms. During such activities (usually lasting around 5 days), young people have an opportunity to role-play and become decision makers and important stakeholders. Through a series of educational modules they are forced to make decisions and observe the impact of those decisions on their surroundings  and other actors. Simulations of such institutions as United Nations, City Council or European Parliament have been successfully conducted in the past, both in Poland and abroad. Some of the projects implemented include Having a voice! Having a choice PL-13-17-2010 (2010) The Future of the European Union – the desires of young Europeans PL-13-006-2010-R2 (2010), Europa Habla (in Lorca, Spain, 2011), “Youth Council – Making things better” PL-54-23-2010 (2011), Civitatis PL-13-8-2012-R1 (2012), , Happy Europe PL-13-007-2013-R1 (2013) and Dolnośląski Mechaniszm Partycypacji Młodzieży (2015).

The association has also expertise in organising international seminars outside Europe about youth policies as Part of Youth in Action sub-action “Youth in the World” with a project titled “Youth Convergence for Education, Entrepreneurship and Employability” 373408-3.2-PL-2012 with the participation of young councillors and decision makers from Poland, Germany, Spain, Philippines, Vietnam, Cambodia held in 2012. Currently Semper Avanti is coordinating the project  “Youth Policy and Action” in the field of KA2 Capacity Building, whose aim is to establish  intergenerational dialogue among policy makers, business leaders, youth worker and young people. The dialogue will be done in conjunction with evidenced based policy development training to capacitate young people on proper policy development and negotiations.

The second focus area is “Youth on the Labour Market” whose aim is preparing young people for the challenge of finding their first jobs and obtaining work experience. This includes organising vocational trainings and internships, both domestic and abroad, training courses on various subjects, developing hard-skills as well as soft-skills like communication, conflict resolution, self-presentation, teamwork, intercultural cooperation etc. The association cooperates very closely with vocational schools in the regions of Lower Silesia, Opole and Łódź and assists them in preparing applications, finding partners for international cooperation, managing the projects, providing trainings and preparations for the participants. The organisation is also a member of several partnerships working towards increasing the quality standards of vocational training, such as ‘EuPQua ECVET – European Partnership for Quality and Implementation of the European Credit System in VET’ or ‘IMOVE – Innovation for Mobility in VET: Public and Private Partnerships for sustainable mobility’. In the field of VET mobility, Semper Avanti collaborates with around 45 schools who apply for an average of 30 projects each year. As a result, around 800 students annually travel to Italy, Spain, Germany, Ireland, and United Kingdom for an internship which lasts 3 – 4 weeks. In 2016, the overall number of students was 1300. Additionally, Semper Avanti is also partner in hosting VET students for such countries in Lower Silesia and Opole voivodeship. In the field of VET mobility, Semper Avanti collaborates with around 45 schools who apply for an average of 30 projects each year. As a result, around 800 students annually travel to Italy, Spain, Germany, Ireland, and United Kingdom for an internship which lasts 3 – 4 weeks. In 2016, the overall number of students was 1300. Additionally, Semper Avanti is also partner in hosting VET students for such countries in Lower Silesia and Opole voivodeship. The number of hosted VETs varies from 50 to 100 yearly. The countries of origin of incoming VET students are Italy, Spain, Germany. Semper Avanti recently collaborated with Polish minister of Family, Labour and Social policies under the program “POWER” to develop policy recommendation on NEETS and youth in the labour market in Poland. In the field of the project EUROPA ZAWODOWO, Semper Avanti, together with GEB and YouNet is also currently involving 64 NEETS from the area of ​​Lower Silesia, aged 18-35, at risk of social exclusion, which are receiving preparation in the home country, internships in Germany, Italy and Spain and follow up training when back in Poland to ease their access in the job market.

In 2014 Semper Avanti, Folksuniversitatet (Sweden), Revalento (Netherlands), Documenta (Spain), Universitet Saxon joined by Ufficio Scolastico regionale Veneto (Italy) and IES HNOS MACHADO (Spain) carried out the project Early School Leaver. The project aims to elaborate an early warning mechanism (methodological handbook with training materials), which enables schools to detect pupils at risk at as early stage as possible, and take proper actions to prevent school drop out. Semper Avanti’s focus in lower Silesia is on VET schools. In 2014 – 2015 Semper Avanti was partner in the project MOB GAE together with other 17 European organisations and collected 243 individual interviews and 500 blog entries from VET students who participated into mobility. 25 focus group reports were also prepared. As a result, the project brought about innovative training module to prepare VET students before their ERASMUS+ mobility, as well as a seminar for stakeholders on intercultural preparation. In 2013 Semper Avanti entered the LEONARDO project iMove. iMove is an umbrella organisation bringing together stakeholders involved in the co-ordination of transnational learning mobility of students and staff vocational education (VET). It is a network promoting sustainable models to make learning mobility an opportunity provided by all vocational schools and training centres in Europe. iMove’s legal status is an Association of Organisations founded under the Italian law. All iMove members must be organisations with a recognised legal status. The network is based in Bologna, where iMove originally started as a Leonardo project leaded by Emilia-Romagna Regional Government. iMove supports the setting up of ‘mobility consortia’ to allow all VET providers in a local, regional or sectoral context to offer to their learners and staff mobility opportunities. iMove members are private and public organizations which have developed or wish to develop a mobility consortium within a specific context (eg. local, regional or sectoral level). Today iMove involve 8 mobility consortia, 75 schools, 1196 companies.

In 2013 Semper Avanti also coordinated Europolis (2013-1-PL1-LEO02-37165 ), financed by “Leonardo da Vinci” Program. Within the framework of the project, 15 people will be able to leave for a 13-week internship abroad to Great Britain (6 people), Italy (2 people), Spain (3 people) and Germany (4 people). Participants were graduates of social studies from Lower Silesia :faculties as Political Science, Sociology, International Relations and European Studies.

 

Finally the third department is “Youth and Tolerance”. The goal of the organisation in this field is to promote tolerance, open-mindedness, European integration, international cooperation and cultural diversity. A lot of attention is dedicated to the personal development of participants and promotion of volunteering. To that aim, the actions are based especially through youth exchanges and European Voluntary Service programmes. The association is one of the biggest sending and hosting organisations in EVS in Poland. Every year, around 25 EVS volunteers from different countries come to Wrocław to get an unforgettable and life-changing experience. They get the chance to develop their professional as well their personal experience as well to contribute to the society of Lower Silesia.  Firstly, volunteers have the task to debunk stereotypes about their home culture, countries and religion as well as conduct human rights and intercultural learning workshops. The target groups are mostly children and youngsters, especially in schooling age, but activities are also conducted in collaboration with other institutions, organisations and NGOs in Dolny Sląsk and Opole Voivodeship which are targeting groups who are experiencing exclusion and fewer opportunities (e.g. homeless elderly people, children living in orphanages, after school programmes dedicated to children and youngsters from disadvantaged background, women victims of domestic violence, people involved in correction facility or jail). At the same time, around 25 Polish youngsters are sent yearly abroad for EVS in many different fields such as: Youth, Tolerance, Human rights, Art, Culture, Alternative Life Style, Employment, European citizenship, Environment, Sports and Health, Media and Journalism, etc. The association also cooperates with other NGOs in the region on the promotion of volunteering, which results in the annual Lower Silesian Festival of Volunteering. Over 200 participants, including volunteers, NGO and youth workers and young people participate in a series of activities including workshops, concerts and debates.

To jest przykładowa strona. Różni się ona od postu na blogu, ponieważ pozostanie ona ciągle w jednym miejscu i pokaże się w panelu nawigacyjnym na twojej stronie (w przypadku większości szablonów). Większość osób zaczyna od strony ‘O mnie’ lub ‘O nas’, która przedstawia ich potencjalnym odwiedzającym stronę. Może to być coś takiego:

Cześć! Jestem kurierem na rowerze za dnia, nocą aktorem amatorem, a to jest mój blog. Mieszkam w Gdańsku, mam wspaniałego psa o imieniu Azor i uwielbiam piña coladę. (Oraz to, kiedy łapie mnie deszcz.)

…lub coś bardziej jak to:

Firma XYZ została założona w 1971 roku i od tamtej pory wytwarza najlepszej jakości wijaster na rynku. Zlokalizowana w Pacanowie zatrudnia ponad 2000 osób i jest powodem samego dobrodziejstwa dla lokalnej społeczności.

Jako nowy użytkowni WordPressa, powinieneś odwiedzić swój panel administracyjny, aby skasować tę stronę i stworzyć nowe, dostosowane do Twoich potrzeb strony. Miłej zabawy!

Leave a Reply