ESC w Estonii

Zapraszamy do wzięcia udziału w wolontariacie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wolontariat będzie miał miejsce w różnych miejscowościach w Estonii.

Czeka na Was ponad 50 miejsc do wyboru!

Wszystkie możliwe miejsca podane są na stronie organizacji EstYes


Europejski Korpus Solidarności jest inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

Młodzi ludzie uczestniczący w Europejskim Korpusie Solidarności muszą zaakceptować jego misję i zasady. i zobowiązać się działać w zgodzie z nimi.

Zgłoszenia w formie CV (CV_Imię_Nazwisko) prosimy przesłać na adres wyjedz@semperavanti.org do 1.kwietnia 2019