ESC Wolontariat w Wielkiej Brytanii

Zapraszamy do udziału w długoterminowym projekcie „Volunteer for Diversity & Inclusion 2nd edition” Europejskiego Korpusu Solidarności, który odbędzie się w miejscowości Blackburn (Wielka Brytania).

Wolontariusz zaangażowany będzie w pomoc przy różnorodnych projektach młodzieżowych. Więcej informacji w infopacku.

Projekt rozpocznie się we styczniu 2020 i potrwa 11 miesięcy.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności zapewnia uczestnikowi pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, comiesięcznym kieszonkowym, ubezpieczeniem oraz transportem. Wiek uczestników: 18 – 30 lat.Więcej informacji  o Europejskim Korpusie Solidarności.

Zgłoszenia w formie CV (Imię_Nazwisko_CV) oraz  listu motywacyjnego (Imię_Nazwisko_ML) w języku angielskim należy przesłać na adres wyjedz@semperavanti.org (w tytule wiadomości wpisując „Wolontariat Wielka Brytania”).

Na zgłoszenia czekamy do końca czerwca!