European Food Culture – wymiana

Ruszyła rekrutacja na wymianę młodzieżową ‘’European Food Culture’’

Celem projektu jest integracja uczestników z różnych krajów, poszerzenie ich wiedzy na temat różnorodności kulturowej oraz przybliżenie historii Europy. Kultura wielu krajów zachowana jest w ich tradycyjnych potrawach, przepisach, mających niejednokrotnie tysiące lat. Chcemy pokazać, że mimo różnic między kuchniami, istnieje też wiele podobieństw, niezależnie od odległości, która nas dzieli. Ponadto działania projektowe promują samowystarczalność, zdrowy tryb życia, kreatywność oraz przedsiębiorczość. W międzyczasie skupimy się na bieżących tematach takich jak: euro sceptycyzm, sytuacja społeczno-gospodarcza UE, ochrona dziedzictwa europejskiego, solidarność i sprawy społeczne.

Gdzie: Mailáthpuszta, Hungary
Kiedy: 16-29 lipca 2018
Uczestnicy: 5 uczestników (18-30 lat)
Formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy Hungury
Zgłoszenia do 31 maja 2018. Wysyłając zgłoszenie akceptujesz regulamin. Formularz wraz ze skanem podpisanego regulaminu należy przesłać na maila: wymiany@semperavanti.org, tytuł maila: EFC Hungury, formularz opisany: EFC j.kowalski (EFC pierwsza litera imienia.nazwisko).
Regulamin: regulamin