Europejski Rok Wolontariatu 2011 w Polsce/ Na Dolnym Śląsku

Decyzją Komisji Europejskiej rok 2011 ogłoszono Europejskim Rokiem Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa. W obchody Europejskiego Roku Wolontariatu (ERW) zaangażowało się również stowarzyszenie Semper Avanti wraz z licznymi organizacjami i instytucjami publicznymi z Dolnego Śląska.
Jako jeden z partnerów, stowarzyszenie Semper Avanti podjęło się realizacji projektu flagowego Unii Europejskiej pt. „Europejski Rok Wolontariatu w Polsce” oraz, na terenie województwa Dolnośląskiego, projektu partnerskiego pt. „Europejski Rok Wolontariatu na Dolnym Śląsku”.
Jednym z istotnych efektów obchodów ERW 2011 jest zawiązanie trwałego partnerstwa dolnośląskich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie realizacji kolejnych edycji Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Wybrane elementy projektu ERW 2011:
1. Konferencja otwierająca
Konferencja „Europejski Rok Wolontariatu na Dolnym Śląsku” była wydarzeniem otwierającym rok wolontariatu na Dolnym Śląsku w związku z jego obchodami w Unii Europejskiej. Konferencja miała na celu zintegrować działaczy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników socjalnych, nauczycieli, wolontariuszy, młodzież i wszystkich tych, którzy na Dolnym Śląsku związani są z wolontariatem. Spotkanie miało służyć wymianie doświadczeń, pomysłów oraz pomóc w zaplanowaniu działań związanych z obchodami ERW na Dolnym Śląsku. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w regionie, które miało za zadanie wynieść kwestię wolontariatu z poziomu lokalnego na poziom regionalny i zintegrować działaczy tego obszaru.
Podczas konferencji opracowano ostateczny harmonogram obchodów ERW w regionie, który znaleźć można w poniższym folderze.
[tutaj plik lub link – http://wolontariusz.org/foldererw/]

2. Spoty reklamowe
W ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu powstały spoty reklamujące wolontariat.

3. Wystawy
W największych miastach w Polsce i na Dolnym Śląsku pojawiła się również wystawa promująca wolontariat.
Wystawa odwiedziła takie miasta jak: Zielona Góra, Olsztyn, Białystok, Warszawa, Wrocław, Szczecin, Poznań, Rzeszów, Katowice, , Jelenia Góra, Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów, Głogów, Jaworzyna Śląska, Oleśnica, Lublin, Legnica, Świebodzice, Oborniki Śląskie
Zdjęcia wystawy?

4. Seminarium o Wolontariacie Europejskim
W październiku odbyło się również seminarium na temat jakości w projektach Wolontariatu Europejskiego (EVS) pt. „European Year of Volunteering – best practicies and quality in common projects”

5. Konkurs – Dolnośląski Wolontariusz Roku 2011
W ramach obchodów ERW odbył się również konkurs na Dolnośląskiego Wolontariusza Roku 2011. Konkurs o tyle wyjątkowy, że tym razem laureatem został min. więzień – Dariusz Gil, który zgłoszony został przez Zakład Karny nr 1 przy ul. Kleczkowskiej. Dariusz Gil od 4 lat pomaga organizując w więzieniu zbiórki charytatywne na rzecz niepełnosprawnych dzieci.
Film z Gali Finałowej konkursu 2011:

Organizatorem konkursu było Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

6. Dolnośląski Festiwal Wolontariatu
W grudniu 2011, z okazji międzynarodowych obchodów dnia wolontariusza, który obchodzony jest 5 grudnia, odbył się również Dolnośląski Festiwal Wolontariatu.
To 3 dniowa impreza, podczas której miały miejsce:
– warsztaty dotyczące szeroko pojętej problematyki wolontariatu i aktywności społecznej
– Targi Aktywności Społecznej – gdzie zaprezentować się mogły organizacje pracujące z wolontariuszami lub poszukujące wolontariuszy
– Dolnośląska Gala Wolontariatu Szkolnego
– Dolnośląska Gala Wolontariatu – podsumowująca konkurs „Dolnośląski Wolontariusz Roku 2011”
– wystawa zdjęć prezentująca różne aspekty wolontariatu i aktywności obywatelskiej – przygotowana przez Semper Avanti

Festiwalowi towarzyszył koncert zespołu „Me Myself and I” oraz wspólny wieczór w Klubie Muzycznym.

Partnerzy:
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
– Telewizja Polska, oddział Wrocław,
– Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
– Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,
– stowarzyszenie Nowa Rodzina,
– Semper Avanti,