Europejski Zawodowy Trening Umiejętności (European Vocational Skills Training)

EVST – Europejski Zawodowy Trening Umiejętności (European Vocational Skills Training), to sposób na odbycie krótkiego (najczęściej 4 – 6 tygodniowego) stażu zawodowego za granicą.

Projekt skierowany do osób, którym ze względu na słabą znajomość języka obcego – czy innych, kluczowych w danym przypadku kompetencji – trudno znaleźć firmę/ instytucję goszczącą.

Udział w projekcie EVST polega na przeprowadzeniu za granicą badania dotyczącego wybranego tematu zawodowego. Badanie powinno opierać się na wywiadach, spotkaniach, analizie materiałów dostępnych nie tylko w internecie i zakończyć się przedstawieniem rezultatów w dowolnej formie wybranej przez uczestnika. Możliwa jest praca w kilkuosobowych grupach.

W ramach EVST można porównać np. co kryje się pod 4 gwiazdkami hotelowymi w Polsce i Wielkiej Brytanii, czy porównać systemy ubezpieczeń we Francji i Hiszpanii.

Zakończenie badania wiąże się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie wybranych kompetencji.

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie EVST wyślij do nas maila:
evst@semperavanti.org