Europolis

Europolis, to projekt skierowany do osób, które ukończyły studia II stopnia lub właśnie czekają na obronę pracy magisterskiej kierunków społecznych i politycznych na jednej z dolnośląskich uczelni.

Przez 13 tygodni uczestnicy projektu na stażach zagranicznych, pracując w organizacjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach zdobędą umiejętności pożądane i potrzebne na rynku pracy. Nauczą się tam między innymi pracy w zespołach międzynarodowych, poznają zasady funkcjonowania biura, podszkolą języki obce.

Przed wyjazdem za granicę uczestnicy przechodzą szereg szkoleń w tym językowe, czy z zakresu komunikacji międzykulturowej.

Kraje partnerskie:
– Wielka Brytania
– Niemcy
– Włochy
– Hiszpania

W latach 2012 – 2014 w ramach projektu Europolis wyjechało 38 osób.