EVS – dziennikarstwo, fotografia, social media 📷📰🇷🇴

Zapraszamy do udziału w długoterminowym projekcie Wolontariatu Europejskiego. Mile widziane osoby zainteresowane dziennikarstwem, fotografią i social media   🇷🇴

Projekt odbędzie się w mieście Krajowa (Rumunia), rozpocznie się w październiku 2017 i potrwa 12 miesięcy.

Więcej informacji o projekcie w infopacku, na stronie partnera oraz facebooku.

Projekt realizowany w ramach Programu ,,Erasmus +’’ zapewnia uczestnikowi pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, comiesięcznym kieszonkowym, ubezpieczeniem oraz transportem. Wiek uczestników: 17 – 30 lat. Więcej informacji  o Wolontariacie Europejskim.

Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim należy przesłać na adres wyjedz@semperavanti.org

Brak terminu nadsyłania zgłoszeń: zgłoszenia na bieżąco przesyłane są do organizacji goszczącej.