EVS na Ukrainie – Vinnycia

Zapraszamy do udziału w dofinansowanym EVS w projekcie na Ukrainie (Vinnycia).

Terminy działań: 1.06.2015 – 31.01.2016 (8 miesięcy)

Wolontariusz będzie pracować przy organizacji Nashe Podillia (www.monp.org.ua, EI: 2011-PL-214), która zajmuje się promowaniem idei zrównoważonego rozwoju, ekologicznego myślenia, recyklingu, segregacji śmieci.

W projekcie może wziąć udział osoba w wieku od 18 do 30 lat, która nigdy wcześniej nie brała udziału w EVS projektach).

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia w postaci CV i listu motywacyjnego po angielsku proszę kierować na semperavanti.evs@gmail.com