EVS w Bułgarii!

Zapraszamy do wzięcia udziału w długoterminowym projekcie Wolontariatu Europejskiego, który odbędzie się w miejscowości Razlog (Bułgaria)

Wolontariusz pomagać będzie zaangażowany w wydarzenia artystyczne i kulturowe odbywające się w miejscowości Razlog.

Projekt rozpocznie się w kwietniu i potrwa 9 miesięcy.

Więcej informacji o projekcie w infopacku.

Projekt realizowany w ramach Programu ,,Erasmus +’’ zapewnia uczestnikowi pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, comiesięcznym kieszonkowym, ubezpieczeniem oraz transportem. Wiek uczestników: 18 – 30 lat. Więcej informacji  o Wolontariacie Europejskim.

Zgłoszenia w formie CV (Imię_Nazwisko_CV) w języku angielskim należy przesłać na adres wyjedz@semperavanti.org w tytule wiadomości wpisując „Wolontariat w Bułgarii”.

Na zgłoszenia czekamy do 20 marca!