EVS w CHINACH!!!!!

Poszukujemy osobę do udziału w projekcie w ramach Wolontariatu Europejskiego. Mamy jedną wakansję dla wolontariusza/-ki z Polski. Czas trwania: 6 miesięcy, 01.09.2014 – 01.03.2015 wszelkie informację o działaniach w projekcie można znaleźć na stronie: http://www.bevolunteer.net/vacancy-china-0 na tej samej stronie należy aplikować na projekt Zgłoszenia można wysyłać do 18 czerwca. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy semperavanti.evs@gmail.com

We are looking for a person to participate in the project in the framework of the European Voluntary Service.
We have one vacancy for volunteer from Poland.  Duration: 6 months, 01/09/2014 – 01/03/2015 any information about the activities of the project can be found at:  http://www.bevolunteer.net/vacancy-china-0 on the same side should be applied to the project. Submissions: can be sent to June 18. Any questions, please send an e-mail address semperavanti.evs @ gmail.com