*** NIEAKTUALNE *** EVS W GRUZJI

Zapraszamy do udziału w długoterminowym projekcie Wolontariatu Europejskiego, który odbędzie się w mieście Ozurgeti (Gruzja).

Projekt rozpocznie się w maju 2017 i potrwa 12 miesięcy.

Więcej informacji o projekcie: https://drive.google.com/open?id=0B1tkNtsZ7J_SeE5ibUtaRmJWNXc

Projekt realizowany w ramach Programu ,,Erasmus +’’ zapewnia uczestnikowi pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, comiesięcznym kieszonkowym, ubezpieczeniem oraz transportem. Wiek uczestników: 17 – 30 lat.

Zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim należy przesłać na adres wyjedz@semperavanti.org

Na zgłoszenia czekamy do końca kwietnia!