EVS w Mołdawii Kiszyniów

Zapraszamy do udziału w dofinansowanym EVS w projekcie w Mołdawii (Kiszyniów).

Terminy działań: 1.02.2015 – 31.01.2016 (12 miesięcy)

Wolontariusz będzie pracować przy organizacji Oberliht (www.oberliht.com, EI: 2011-PL-56), która zajmuje się promowaniem kultury w przestrzeni miejskiej, organizacją eventów, przygotowaniem i rozpowszechnianiem materiałów o kulturze w mieście.

W projekcie może wziąć udział osoba w wieku od 18 do 30 lat, która nigdy wcześniej nie brała udziału w EVS projektach).

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia w postaci CV i listu motywacyjnego po angielsku proszę kierować na semperavanti.evs@gmail.com