EVS w Portugalii

Zapraszamy do wzięcia udziału w długoterminowym projekcie EVS w Alcochete (Portugalia)

Projekt zacznie się w maju i potrwa do końca października.

Wolontariat skupia się wokół edukacji nieformlanej i animacji kulturowej. Wolontariusze będą zaangażowani w międzykulturowy dialog, działania szerzące prawa człowieka i promocję wolontariatu (lokalnego i europejskiego).

Więcej informacji w infopacku, który jest dostępny pod poniższym linkiem: http://semperavanti.org/wp-content/uploads/2019/02/Call-for-volunteers-2019-SVE-4-1.pdf

Projekt realizowany w ramach Programu ,,Erasmus +’’ zapewnia uczestnikowi pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, comiesięcznym kieszonkowym, ubezpieczeniem oraz transportem. Wiek uczestników: 18 – 30 lat. Więcej informacji  o Wolontariacie Europejskim.

Zgłoszenia w formie CV (Imię_Nazwisko_CV) oraz listu motywacyjnego (Imię_Nazwisko_ML) w języku angielskim należy przesłać na adres wyjedz@semperavanti.org w tytule wiadomości wpisując „Wolontariat w Portugalii”. Do zgłoszenia należy również dołączyć wypełniony kwestionariusz: http://semperavanti.org/wp-content/uploads/2019/02/MIA_app-form-EVS-volunteers_Template.docx

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca!