EVS w Tunezji

Poszukujemy ochotnika lubiącego pracę z dziećmi i młodzieżą! Do zadań wolontariusza będzie należało m.in. prowadzenie zajęć językowych i kulturalnych, prowadzenie grup dyskusyjnych oraz pomoc w bieżących działaniach organizacji 🇹🇳🌴📝👦👧💬️🎶🎬️🎨

Projekt rozpocznie się w październiku i potrwa 6 miesięcy.

Więcej informacji znajdziecie na fanpage’u organizacji oraz w infopacku.

Projekt realizowany w ramach Programu ,,Erasmus +’’ zapewnia uczestnikowi pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, comiesięcznym kieszonkowym, ubezpieczeniem oraz transportem. Wiek uczestników: 18 – 30 lat.

Zgłoszenia w formie CV (Imię_Nazwisko_CV) oraz listu motywacyjnego (Imię_Nazwisko_ML) w języku angielskim należy przesłać na adres wyjedz@semperavanti.org w tytule wpisując: „Wolontariat Tunezja”

Na zgłoszenia czekamy do 25 sierpnia!

Photo: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication