EVS we Francji

Nowe możliwości wyjazdu w ramach EVS (European Voluntary Service).

Zapraszamy na długoterminowy wolontariat !

Start: maj 2019 (możliwy późniejszy przyjazd)

Czas: 6 do 12 miesięcy

Miejsce: Lille, Francja

Tematyka: promocja wolontariatu, udział w aktywnościach organizowanych przez organizację goszczącą, zachęcanie młodych ludzi i dzieci do udziału w wydarzeniach międzykulturowych.

Projekt realizowany w ramach Programu ,,Erasmus +’’ zapewnia uczestnikowi pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, comiesięcznym kieszonkowym, ubezpieczeniem oraz transportem. Wiek uczestników: 18 – 30 lat. Więcej informacji  o Wolontariacie Europejskim.

Szczegółowe informacje w infopacku

Zgłoszenia należy przesłać na adres wyjedz@semperavanti.org . W ramach zgłoszenia przyjmujemy CV i krótki list motywacyjny (forma zapisu: CV_ImięNazwisko, ML_ImięNazwisko)

Zgłoszenia przymujemy do 29. kwietnia!