***NIEAKTUALNE*** Wolontariat we Włoszech!

Zapraszamy do udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego w Bolonii! Poszukujemy wolontariusza, który interesuje się polityką młodzieżową, zwiększaniem świadomości nt. działania UE oraz mediami, edukacją i komunikacją.

Projekt rozpocznie się we wrześniu i potrwa 12 miesięcy.

Więcej informacji znajdziecie w infopacku, na stronie oraz facebooku.

Projekt realizowany w ramach Programu ,,Erasmus +’’ zapewnia uczestnikowi pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, comiesięcznym kieszonkowym, ubezpieczeniem oraz transportem. Wiek uczestników: 17 – 30 lat. Więcej informacji  o Wolontariacie Europejskim.

Zgłoszenia w formie CV (Imię_Nazwisko_CV) oraz listu motywacyjnego (Imię_Nazwisko_ML) w języku angielskim należy przesłać na adres wyjedz@semperavanti.org w tytule wiadomości wpisując: „EVS Bolonia”.

Na zgłoszenia czekamy do 30 lipca!