BRAK WOLNYCH MIEJSC EVS Wolontariat krótkoterminowy w Lizbonie!

Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkoterminowym projekcie Wolontariatu Europejskiego, który odbędzie się w Lizbonie (Portugalia) w terminie 01/10/2018 – 28/11/2018. Wolontariusz przede wszystkim będzie pracował z dziećmi i pomagał im w nauce. Więcej informacji o projekcie w infopackuProsimy nie sugerować się datami zawartymi w infopacku..

Projekt realizowany w ramach Programu ,,Erasmus+’’ zapewnia uczestnikowi pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, comiesięcznym kieszonkowym, ubezpieczeniem oraz transportem. Wiek uczestników: 17 – 30 lat. Więcej informacji  o Wolontariacie Europejskim.

Zgłoszenia w formie CV (Imię_Nazwisko_CV) oraz listu motywacyjnego (Imię_Nazwisko_ML) w języku angielskim należy przesłać na adres wyjedz@semperavanti.org w tytule wiadomości wpisując „Wolontariat w Lizbonie”.

Na zgłoszenia czekamy do 20 lipca!

Photo: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication