***NIEAKTUALNE*** „Follow the Steps of Refugees” – training course

Data:  31.05 – 8.06.2017 r.

Miejsce: Kobuleti – Georgia

Kraje partnerskie: Szwecja, Gruzja, Turcja, Włochy, Polska, Ukraina, Grecja, Niemcy.

Wymagana komunikatywna znajomość j. angielskiego.

Projekt kierowany do: pracowników młodzieżowych, trenerów, liderów młodzieżowych, programistów ds. polityki młodzieżowej.

Szkolenie ma przynieść pozytywne zmiany i wspierać wdrażanie polityki europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego, budować pokój, integrację oraz włączanie społeczne poprzez kształcenie nieformalne.
Celem jest stworzenie sieci organizacji pracujących lub chętnych do pracy w terenie, promowanie nowych narzędzi oraz metodologii wśród pracowników młodzieżowych i organizacji pozarządowych w celu wzmocnienia procesu integracji i budowania pokoju w globalnej społeczności.

Po powrocie uczestnicy zorganizują spotkania informacyjne z lokalną młodzieżą i podzielą się doświadczeniami oraz wiedzą zdobytą podczas projektu.

 

Więcej informacji: Info Pack – TC Follow Steep Refugees

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5j1CX4g__VqgmWi5BHNy6xZpQojG2mpFVEhGNra4FyRxR6Q/viewform?usp=sf_link

Zgłoszenia można wysyłać do 10.05.2017 do godz. 16.00