Forum 2.9

W dniach 22-23 kwietnia br. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Dolnośląski Mechanizm Partycypacji Młodzieży” finansowany z EOG. Serdecznie zapraszamy Rady Młodzieżowe Województwa Dolnośląskiego (w szczególności te, biorące udział w cyklu szkoleń prowadzonych w ramach projektu).
Konferencja będzie kolejną okazją do wymiany doświadczeń, wzięcia udziału w ciekawych zajęciach warsztatowych, dyskusji z przedstawicielami władz samorządowych, spotkania rówieśników działających w radach młodzieżowych w tym samym województwie, a także do poznania radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
W ciągu ostatnich miesięcy wspólnie staraliśmy się rozwijać działania rad młodzieżowych na Dolnym Śląsku, poszerzać horyzonty, służyć Wam wsparciem i dostarczać inspiracji. Nadszedł moment, kiedy chcielibyśmy podsumować te wydarzenia i również wspólnie wytyczyć kierunki dalszych działań w przyszłości.
Konferencja odbędzie się we Wrocławiu. Zaczynamy w piątek ok. godz. 10.00, kończymy w sobotę ok godz. 12.00.
Na konferencję zapraszamy również Opiekunów Rad Młodzieżowych.
Zgłoszenia można wysyłać do dnia 10 kwietnia br. do godziny 22.00 na adres rady@semperavanti.org

Formularz zgłoszeniowy konferencja

 

pol

nor

bat