Forum młodzieży – konfrontacje z ekspertami

Konferencja FORUM 2.0 odbyła się w piątek 18 września 2015 r. i podzielona była na dwie części. Pierwsza z nich to panele dyskusyjne z ekspertami w 3 filarach: młodzież i rynek pracy, młodzież i tolerancja oraz młodzież i demokracja. Na temat rynku pracy wypowiadali się: Rafał Jurkowlaniec – Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dorota Kowalska – Kierownik Działu Młodzież i Rynek Pracy, Członek Zarządu, koordynator projektów w Stowarzyszeniu Semper Avanti oraz Wojciech Murdzek – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Administracji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Głośnym tematem poruszonym na konferencji była obecna sytuacja emigrantów odnośnie której odpowiedzi na pytania udzielali: Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Izabela Żbikowska – Redaktor Gazety Wyborczej oraz dr. Katarzyna Jędrzejczyk – Kulimiak – koordynator wydziałowy ds. wydawnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, dr. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.
Ostatni filar również wzbudził duże emocje. Młodzież zaznaczała, że władza nie bierze ich zdania pod uwagę. W tej dziedzinie wypowiadali się: Paweł Rańda – Radny Miejski, Jacek Pilawa – Radny Wojewódzki oraz Paweł Brusiło – Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Druga część konferencji to tzw. Open Space – praca nad tematami zaproponowanymi przez młodzież. Dyskusje okazały się równie burzliwe jak w części pierwszej. Wszystkie wnioski pracy w grupach zostały zebrane i podsumowane. W konferencji udział wzięli przedstawiciele rad młodzieżowych (szczebla gminnego i powiatowego), radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele Samorządów Uczniowskich. Na konferencji obecni byli także przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku z Podlasia.

Fotorelacja: https://goo.gl/photos/hqRG9fAshGVpKBqx6

nor

pol

bat