Horyzont!

Kolejna uczelnia wzięła udział w projekcie Moja Europa! Na zajęciach 15,17 i 20 maja zjawiło się 35 liderów studenckich i pracowników uczelni, którzy dokształcali się z praw człowieka, antydyskryminacji i unijnych programów i inicjatyw dla młodzieży. Wiemy, że niektórzy postanowili od razu skorzystać ze zdobytej wiedzy!