Intakt

INTAKT to projekt realizowany od grudnia 2010 do września 2012 roku we współpracy z 7 krajami (Anglia, Dania, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Polska). W ramach projektu odbyło się 6 spotkań partnerskich, podczas których opracowano, stworzono i przetestowano platformę internetową służącą do pracy z narzędziem, jakim jest EVST.

 

Projekt realizowany był w partnerstwie:
WESTBOURNE ACADEMY – Anglia; SYDDANSK ERHVERSKOLE – Dania; CULTURE ET LIBERTÉ – Francja; ARBEIT UND LEBEN – Niemcy; FRIEDRICH-LIST-SCHULE – Niemcy; PARTNERHSIP EUROPE – Irlanda; ESMOVIA – Hiszpania; SEMPER AVANTI – Polska

Spotkania odbyły się kolejno:
13 – 15.12.2010 – Berlin, Niemcy; 08 – 11.03.2011 – Bournemouth, Anglia; 31.08 – 03.09.2011 – Odense, Dania; 06 – 09.03.2012 – Cork, Irlandia; 14 – 18.05.2012 – Walencja, Hiszpania

INTAKT – Intercultural investigations of occupational fields in the form of training-related learning units in work placements abroad for acquiring further occupational skills (INTAKT – Międzynarodowe badanie obszarów zawodowych w formie jednostek edukacyjnych w zagranicznych miejscach pracy na rzecz nabycia dalszych umiejętności zawodowych).
Więcej na www.intakt-mobility.eu

 

Intakt

Intakt is a project from December 2010 to September 2012, in collaboration with seven countries (England, Denmark, France, Spain, Ireland, Germany, Poland). The project took place six partner meetings, during which developed, created and tested online platform serving to work with the tool, which is EVST.

The project was implemented in partnership:
Westbourne ACADEMY – England; Syddansk ERHVERSKOLE – Denmark; CULTURE ET Libert – France; ARBEIT UND LEBEN – Germany; FRIEDRICH-LIST-SCHULE – Germany; PARTNERHSIP EUROPE – Irlanda; ESMOVIA – Spain; SEMPER AVANTI – Poland

Meetings were held successively:
13 – 15.12.2010 – Berlin, Germany; 08 – 11.03.2011 – Bournemouth, England; 31.08 – 03.09.2011 – Odense, Denmark; 06 – 09.03.2012 – Cork, Ireland; 14 – 18.05.2012 – Valencia, Spain

Intakt – Intercultural Investigations of occupational fields in the forms of training-related learning units in work placements abroad for Acquiring further occupational skills (Intakt – International survey of professional areas in the form of educational foreign jobs for the acquisition of further skills).
More www.intakt-mobility.eu

0102